Znanje o električni vodi

- Dec 19, 2017 -

Obstaja veliko vrst električnih vodov, ki jih je mogoče razvrstiti glede na različne situacije. V skladu z uporabo razvrstitve se lahko daljnovodi razdelijo na distribucijske in daljnovodne linije; v skladu s postavitvijo poti se lahko razdelijo na podzemne kabelske proge in nadzemne daljnovode; v skladu s tipom toka prenosa je mogoče razdeliti na DC linije in AC linije.

Je z obstojem električnih vodov, moč je lahko varna, normalna dostava ven. Poleg potreb po prenosu moči električnih vodov, pa tudi potrebujejo nekaj energetskih objektov. Da bi zagotovili normalni prenos moči. Nadzemni daljnovodi in podzemni kabli dopolnjujejo med seboj in tvorijo prenos daljnovoda. Nadzemni daljnovodi se v glavnem uporabljajo stolpi in drugi objekti za igranje črte, ki je zgrajena nad tlemi, in žica, žice za nadzemne tirnice, izolacijske nize, stolpe, ozemljitvene naprave in druge sestavne dele.

Na kratko, električni vodi imata pomembno vlogo v energetskih objektih in opremi.


Ustrezne industrije znanja

Sorodni izdelki

  • Prenosni stolp
  • Strešni zgornji stolp
  • Celica na stolpu
  • Street Light Pole
  • Pihalni svetlobni prag
  • U Vijaki